Dịch Vụ

Tin nhắn đầu số dài

Để tiết kiệm chi phí, đồng thời không cần hiển thị brandname thì sms số dài là lựa chọn phù hợp. Chỉ áp dụng với tin nhắn chăm sóc khách hàng, và phải đăng ký trước templates.

 

Update…