Dịch Vụ

Tin nhắn đầu số 8×77

SMS gateway là hệ thống phần mềm giao tiếp với trung tâm nhận tin nhắn của nhà mạng, thực hiện việc nhận tin nhắn từ khách hàng, xử lý và gửi ngược lại kết quả (02 chiều).

 

Update…